ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ., 2013. "Εθνογραφικό Υλικό από τη Βυτίνα Αρκαδίας", στο ΤΣΙΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι., Δημοτικά Τραγούδια από τη Βυτίνα Αρκαδίας, Χρυσανθοπούλου, Βασιλική Ι. (επιστ. επιμ.), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών - Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού - 8, σελ.: 158-159 & 276-277. [ISBN: 978-960-404-277-7].

2013. folk songs from vytina arcadia

Iστορική καταγραφή δημοτικών τραγουδιών που πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Σωτήριο Ι. Τσιάνη στη Βυτίνα Αρκαδίας το έτος 1959 σε δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά) μουσική έκδοση.

Δημοσίευση στον εν λόγω τόμο προσωπικού (Παρασκευή Γ. Κανελλάτου) εθνογραφικού υλικού - ηχητικές καταγραφές μουσικού λαϊκού πολιτισμού- από έρευνα πεδίου στη Βυτίνα Αρκαδίας το έτος 2008 με τη Δρ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου.

Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Βιβλίου και Δίσκων Ψηφιακής Ακτίνας σε pdf pdf_button