ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΕΡΓΗ, ΚΑΛΥΨΩ & ΦΟΡΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, 2012. "Με Βιολί, Σαντουροβιόλι: Ελληνόφωνο Πολυφωνικό Τραγούδι", στο Μουσική Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού & Τετράδιο Εργασιών, Κανελλάτου, Παρασκευή Γ. (επιστ. επιμ.), Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, σ. 111-117 & 174-180. [ISBN: 978-9963-0-4626-3].

Παρασκευή Γ. Κανελλάτου: επιστημονική επιμέλεια στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Βιβλίο Καθηγητή & Τετράδιο Εργασιών (κεφάλαιο για το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι) σε pdf pdf_button