ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΣΙΛΑΜΑ».

 

Άιντε Μανταλιώ και Μανταλένα
τι έχει ο άντρας σου με μένα,
έμαθα κρατάει μαχαίρι με τ’ αριστερό του χέρι
έμαθα κρατάει μαχαίρι με τ’  αριστερό του χέρι.

Άιντε τι να κάνω η κακομοίρα
με τον άντρα που επήρα,
δε δουλεύει δε δουλεύει δε δουλεύει δε δουλεύει
δε δουλεύει δε δουλεύει κι όλο δανεικά γυρεύ(γ)ει.

Άιντε τι να κάνω η κακομοίρα
με το χασικλή που πήρα,
δε δουλεύει δε δουλεύει δε δουλεύει δε δουλεύει
δε δουλεύει δε δουλεύει κι όλο δανεικά γυρεύ(γ)ει.

Άιντε Μανταλιώ και Μανταλένα
τι έχει ο άντρας σου με μένα,
τι έχει ο άντρας σου με μένα
άιντε Μανταλιώ και Μανταλένα.