ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΗΝΑΚΙ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3/4) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ παραλλαγή ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

 

Από την πόρτα σου περνώ Ερη… Ερηνάκι μου
από την πόρτα σου περνώ Ερη... Ερηνάκι μου,
και βρίσκω κλειδωμένα σ’  αγαπώ
και βρίσκω κλειδωμένα σ’ αγαπώ μα τι να πω.

------

Σκύφτω φιλώ την κλειδωνιά Ερη… Ερηνάκι μου
σκύφτω φιλώ την κλειδωνιά Ερη… Ερηνάκι μου,
θαρρώ φιλώ εσένα σ’ αγαπώ
θαρρώ φιλώ εσένα σ’ αγαπώ μα τι να πω.

------

Ρίξε νερό στην πόρτα σου Ερη… Ερηνάκι μου
ρίξε νερό στην πόρτα σου Ερη… Ερηνάκι μου,
να πέσω να γλιστρήσω σ’ αγαπώ
να πέσω να γλιστρήσω σ’ αγαπώ μα τι να πω.

------

Να βρω αφορμή της μάνας σου Ερη… Ερηνάκι μου
να βρω αφορμή της μάνας σου Ερη… Ερηνάκι μου,
να μπω να σου μιλήσω σ’ αγαπώ
να μπω να σου μιλήσω σ’ αγαπώ μα τι να πω.