ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΓΙΟΣ

Τραγούδι ηθογραφικού περιεχομένου με προέλευση από τα Ευρωπαϊκά παράλια της Προποντίδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2), χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ» και κινείται σε δρόμο Χουσεϊνί.

 

Αρχοντογιός αρχοντογιός παντρεύεται
αρχοντογιός αρχοντογιός παντρεύεται,
παίρνει προσφυγοπούλα προσφυγούλα μαυρομάτα μου
παίρνει προσφυγοπούλα προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου. 

------

Η μάνα του η μάνα του σαν τ’ άκουσε
η μάνα του η μάνα του σαν τ’ άκουσε,
πολύ της κακοφάνει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
πολύ της κακοφάνει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Πιάνει δυο φί… πιάνει δυο φίδια ζωντανά
πιάνει δυο φί… πιάνει δυο φίδια ζωντανά,
κι ευθύς τα τηγανίζει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
κι ευθύς τα τηγανίζει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Έλα νύφη μ’ έλα νύφη μ’ να φας φαΐ
έλα νύφη μ’ έλα νύφη μ’ να φας φαΐ,
ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα μαυρομάτα μου
ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Και με την πρώ… και με την πρώτη περουνιά
και με την πρώ… και με την πρώτη περουνιά,
καρδιά της φαρμακώθει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
καρδιά της φαρμακώθει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Μωρ’ πεθερά μωρ’ πεθερά λίγο νερό
μωρ’ πεθερά μωρ’ πεθερά λίγο νερό,
να σβήσω το φαρμάκι προσφυγούλα μαυρομάτα μου
να σβήσω το φαρμάκι προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Εδώ νερό εδώ νερό δεν βρίσκεται
εδώ νερό εδώ νερό δεν βρίσκεται,
μήδε κρασί πουλιέται προσφυγούλα μαυρομάτα μου
μήδε κρασί πουλιέται προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.