ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ

Κάλαντα βυζαντινά-αστικά Πρωτοχρονιάς με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή κι αρχή του Γεναρίου,
αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γης στη γης να περπατήσει.

Eρουρέμ έρου τεριρέμ.

------

Περπάτησε χαιρέτησε όλα όλα τα ζευγαράκια,
κι ο πρώτος ο χαιρετισμός ήταν ήταν Άγιος Βασίλης.

Eρουρέμ έρου τεριρέμ.

------

Άγιε Βασίλη Δέσποτα πόσα πόσα σπυράκια σπέρνεις,
σπέρνω σιτάρι δώδεκα κριθά… κριθάρι δεκαπέντε.

Eρουρέμ έρου τεριρέμ.

------

Έχω και ρόδι δεκαοχτώ κάτω κάτω στο περιβόλι,
κι εκείνο μου το φάγανε περδί… περδίκια και λαγούδια.

Eρουρέμ έρου τεριρέμ.

------

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε πέτρα πέτρα να μη ραγίσει,
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους χρόνους πολλούς να ζήσει.

Eρουρέμ έρου τεριρέμ.