ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ

Κάλαντα βυζαντινά-αστικά Πρωτοχρονιάς με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή κι αρχή του Γεναρίου.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.

------

Κι αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γης στη γης να περπατήσει.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.

------

Περπάτησε χαιρέτησε όλα όλα τα ζευγαράκια.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.

------

Κι ο πρώτος που χαιρέτησε ήταν ήταν ο Άη Βασίλης.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.

------

- Καλώς τα πας Βασίλιε καλό καλό ζευγάρι έχεις.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.

------

- Καλώς τα λέγεις Κύριε καλό καλό κι ευλογημένο.
Τεριρέμ τέρου τεριρέμ.