ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

Τούτη η νύχτα όλη η νύχτα έκαμαν τη γης κριβάτι,
έκαμαν τη γης κριβάτι και την πέτρα μαξιλάρι.

------

Και την πέτρα μαξιλάρι σχίζ’ αγόρι μ’ του νεράντζι,
σχίζ’ αγόρι μ’ το νεράντζι για να διω την κόρη μέσα.

------

Για να διω την κόρη μέσα πως ανθεί πως λουλουδιάζει,
πως ανθεί πως λουλουδιάζει πως κιτρινομαραγκιάζει.

------

Σαν τουν ήλιου τουν προυσήλιου και του Μάη τα παλικάρια,
σαν του Μάη τα παλικάρια κι του Θέρου τα κορίτσια.