ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚ' ΚΙ ΣΤΟΥ ΤΣΙΑΡΣΙ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

 

Στου Σαλονίκ’ κι στου τσιαρσί ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
πέρα στου μπιζιστένι θα δε σι διω πιθαίνου
πέρα στου μπιζιστένι θα δε σι διω πιθαίνου.

------

Χίλιοι ραφτάδες έραβαν ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
κι ως χίλια μαθητούδια θα δε σι διω πιθαίνου
κι ως χίλια μαθητούδια θα δε σι διω πιθαίνου.

------

Ράφτει κι ένα ραφτόπουλο ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
χεμ ράφτει χεμ του λέει θα δε σι διω πιθαίνου
χεμ ράφτει χεμ του λέει θα δε σι διω πιθαίνου.

------

Καβούδι μου πυκνόραφτο ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
και πυκνοτσιατισμένο θα δε σι διω πιθαίνου
και πυκνοτσιατισμένο θα δε σι διω πιθαίνου.

------

Τίνους κουρμούδ’ θα σι φουρέσ’ ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
τίνους θα σι λιανίσει θα δε σι διω πιθαίνου
τίνους θα σι λιανίσει θα δε σι διω πιθαίνου.

------

Της Λεμονιάς σου το κορμί ντουλγκέρι μ’ ντουλγκεράκι μου,
‘κείνης θα με λιανίσει θα δε σι διω πιθαίνου
‘κείνης θα με λιανίσει θα δε σι διω πιθαίνου.