ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Κάλαντα των Φώτων με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.

 

Σήμερα τα Φώτα κι φουτισμός κι χαρά μεγάλη κι αγιασμός,
κάτου στουν Ιορδάνη τον ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά,
σπάργανα βαστάει κιριά κρατεί και τουν Άγιου Γιάννη παρακαλεί.

------

-Άγιε Γιάννη αφέντη μου Πρόδρομέ μου δύνασαι βαπτίσεις θεού παιδί,
-Ηγούμαι κι θέλουμαι κι προυσκυνώ και τον κύριο μου παρακαλώ,
αύριου ν’ ανέβου στουν ουρανό να καταθυμιάσω τους ουρανούς.

------

Κείθε να κατέβου στον ποταμό για να σε βαπτίσω σε το Χριστό,
να καταπατήσου τα είδωλα να καταβουλιάσου τα ζούζουρα,
να αγιάσω βρύσις κι τάληρα να αγιάσ’ αφέντης μι τη κυρά.