ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΠΕΛΑ ΡΑΝΤΟΥ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.

 

Μαρικού μωρ’ μπέλα Ράντου,
μαρικούρτου κουρτουπούλα μαρικούρτου κουρτουπούλα
κι γκιζέλ καστρινοπούλα.

------

Κι γκιζέλ μωρ’ μπέλα Ράντου,
κι γκιζέλ καστρινοπούλα κι γκιζέλ καστρινοπούλα
ποιος σι λέει πως δε σι παίρνω.

------

Ποιος σι λέει μωρ’ μπέλα Ράντου,
ποιος σι λέει πως δε σι παίρνω ποιος σι λέει πως δε σι παίρνω
κι φουρείς τα λιρωμένα.

------

Κι φουρείς μωρ’ μπέλα Ράντου,
κι φουρείς τα λιρουμένα κι φουρείς τα λιρουμένα
κι τα λιρουσκουριασμένα.