ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΤΑΜΑ(Ν) ΠΑΛΙΚΑΡΙ

Τραγούδι μεσαιωνικής εποχής αντιπολεμικού περιεχομένου με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΠΑΠΙΣΙΟΥ».

 

Αντάμα(ν) παλικά(να)ρι δώδικα χρουνών,
Αντάμα(ν) παλικά(να)ρι δώδικα χρουνών,
στα σίδιρα πατού(νου)σα κι έβγαζαν νιρό,
στα σίδιρα πατού(νου)σα κι έβγαζαν νιρό.

------

Στα μάρμαρα πατού(νου)σα κι κουρνιάχτιζαν,
στα μάρμαρα πατού(νου)σα κι κουρνιάχτιζαν,
κι τ’ άλογου μου ή(νι)ταν πενταΐτικου,
κι τ’ άλογου μου ή(νι)ταν πενταΐτικου.

------

Γιανίτσαρο μι πή(νι)ραν πέρα στην Φραγκιά,
γιανίτσαρο μι πή(νι)ραν πέρα στην Φραγκιά,
να μάθω του δουξά(να)ρι κι τουν πόλιμο,
να μάθω του δουξά(να)ρι κι τουν πόλιμο.

------

Κι ουδέ δουξάρι ‘μα(να)θα κι ούδε πόλιμο,
κι ουδέ δουξάρι ‘μα(να)θα κι ούδε πόλιμο,
μόν’ ‘μαθα την αγά(να)πη την παντέρημη,
μόν’ ‘μαθα την αγά(να)πη την παντέρημη.