ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ»
.

 

Αλέξανδρους κι αμάν αμάν Αλέξανδρους ου βασιλιάς,
Αλέξης αντρειουμένους κι μικρου-Κωνσταντίνος
Αλέξης αντρειουμένους κι μικρου-Κωνσταντίνος.

------

Μαζί έτρουγαν κι αμάν αμάν μαζί έτρουγαν μαζί έπιναν,
Αλέξης αντρειουμένους μαζί χαρακοπιούνταν
Αλέξης αντρειουμένους μαζί χαρακοπιούνταν.

------

Ακούν λαλιά βρ’ αμάν αμάν ακούν λαλιά (ν)απ’ τον Θιό,
Αλέξης αντρειουμένους λαλιά απου τα ουράνια
Αλέξης αντρειουμένους λαλιά απού τα ουράνια.

------

Θα πάρω Τού… βρ’ αμάν αμάν θα πάρω Τούρκο στο ψωμί,
Αλέξης αντρειουμένους θα πάρει και την Πόλη
Αλέξης αντρειουμένους θα πάρει και την Πόλη.