ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΑ ΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Θράκη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Στου έρημου κοιμούμι κυρά δασκάλισσα
στου έρημου κοιμούμι κυρά δασκάλισσα,
στου έρημου κοιμούμι κι ονειρεύουμι
στου έρημου κοιμούμι κι ονειρεύουμι.

------

Ήρθι ένα πουλάκι κυρά δασκάλισσα
ήρθι ένα πουλάκι κυρά δασκάλισσα,
ήρθι ένα πουλάκι κι μι ξύπνησι
ήρθι ένα πουλάκι κι μι ξύπνησι.

------

Μι λέει σήκ’ απάνου κυρά δασκάλισσα
μι λέει σήκ’ απάνου κυρά δασκάλισσα,
μι λέει σήκ’ απάνου δυο λόγια να σι πω
μι λέει σήκ’ απάνου δυο λόγια να σι πω.

------

Δυο λόγια της αγάπης κυρά δασκάλισσα
δυο λόγια της αγάπης κυρά δασκάλισσα,
δυο λόγια της αγάπης και πίσω δεν γυρνώ
δυο λόγια της αγάπης και πίσω δεν  γυρνώ.