ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗΛΙΣΩ

 

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Ρωμυλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι7/8 (2-2-3) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

 

- Μωρ’ Μηλίσω Μηλίσω μωρ’ Μηλίσω Μηλίσω,
πως κοιμάσαι μαναχή πως κοιμάσαι μαναχή.

------

 

Πως κοιμάσαι μαναχή πως κοιμάσαι μαναχή,
- δεν κοιμούμαι μαναχή δεν κοιμούμαι μαναχή.

------

 

Δεν κοιμούμαι μαναχή δεν κοιμούμαι μαναχή,
(ν)έχου σπίτι και αυλή (ν)έχου σπίτι και αυλή.

------

 

(Ν)έχου σπίτι και αυλή (ν)έχου σπίτι και αυλή,
έχου μάνα κι αδερφή έχου μάνα κι αδερφή.

------

 

(Ν)έχου μάνα κι αδερφή (ν)έχου μάνα κι αδερφή,
έχου κι άντρα γκαϊντατζή έχου κι άντρα γκαϊντατζή.

------

 

(Ν)έχου άντρα γκαϊντατζή (ν)έχου άντρα γκαϊντατζή,
και πασιάκου φιοριτζή και πασιάκου φιοριτζή.

------

 

- Μωρ’ Μηλίσω Μηλίσω μωρ’ Μηλίσω Μηλίσω,
σ’ αϊγαπούσα ‘πό κρυφά σ’ αϊγαπούσα ‘πό κρυφά.

------

 

Σ’ αϊγαπούσα ‘πό κρυφά σ’ αϊγαπούσα ‘πό κρυφά,
- μ’ αϊγαπούσις ‘πό κρυφά μ’ αϊγαπούσις ‘πό κρυφά.

------

 

- Μ’ αϊγαπούσις ‘πό κρυφά μ’ αϊγαπούσις ‘πό κρυφά,
τώρα έχου τα παιδιά τώρα έχου τα παιδιά.

------

Τώρα έχου τα παιδιά τώρα έχου τα παιδιά,
είν’ τα σπίτια μας ‘ειτουνιά είν’ τα σπίτια μας ‘ειτουνιά.