ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΙΤΙΤΙ ΞΕΝΟΥΣ ΑΡΡΟΥΣΤΟΥΣ

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Ρωμυλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

 

Κείτιτι ξένους άρρουστους γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ στα έρημα τα ξένα.

------

Μάνα δεν έχει να τουν κλαίει γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κύρη να τουν λυπάτι.

------

Μον’ λάχαν τρεις γειτόνισσες γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ και τρεις χαροκαμένες.

------

Η μια τουν πάει κρύου νερό γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κι (γι)άλλη αφράτου μήλου.

------

Κι η τρίτη η μικρότερη γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ τουν πάει μόσχουσταφύλι.

------

Σήκου ξένε μ’ να φας να πιεις γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ σήκου να κουβεντιάσεις.

------

Εγώ σας λέου δεν μπορώ γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κι ‘σείς μι λέτι σήκου.

------

Για πιάστι μι σηκώστι μι γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κι βάλτι μι να κάτσου.

------

Κι φέρτε τη φυλλάδα μου γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κι τ’ αργυρό κουντύλι.

------

Να γράψου τρεις λιανές γραφές γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ κι τρεις χαρουκαμένες.

------

Τη μια να στείλτ’ στη μάνα μου γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ την άλλ’ στην αδερφή μου.

------

Την τρίτη την καλύτερη γυαλένια μ’ γυαλένια μ’,
γυαλένια μ’ κρουσταλλένια μ’ να στείλτι στην καλή μου.