ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΩΡΑ ΜΑΓΙΑ

Τραγούδι της Πρωτομαγιάς με προέλευση από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.


Τώρα Μαγιά τώρα δροσιά τώρα το καλοκαίρι,
τώρα κι ο ξένος βούλιται.

Μάη μ’ δροσερέ μ’ Μάη καλοκαιρινέ.

------

Τώρα κι ο ξένος βούλιται να πάει στα δικά του,
νύχτα σιλώνει το μαύρο του.

Μάη μ’ δροσερέ μ’ Μάη καλοκαιρινέ.

------

Νύχτα σιλώνει το μαύρο του νύχτα το καλιγώνει,
βάζει τα πίταλα αργυρά.

Μάη μ’ δροσερέ μ’ Μάη καλοκαιρινέ.