ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΠΑΣΑΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ

Τραγούδι με προέλευση από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Ωρέ ένας πασάς διαβαί… μωρέ διαβαίνει
κι άλλος έ… κι άλλος έρχεται,
στα …α Τρίκαλα πα’αί… μωρέ πα’αίνουν
μέσ’ τον Κα… μέσ’ τον Κασαμπά.

------

Ωρέ στα Τρίκαλα πα’αί… μωρέ πα’αίνουν
μέσ’ τον Κα… μέσ’ τον Κασαμπά,
γυ… …υρεύουν τους γερό… μωρέ γερόντους
τους Τρικα… τους Τρικαλινούς.

------

Ωρέ γυρεύουν τους γερό… μωρέ γερόντους
τους Τρικα… τους Τρικαλινούς,
γυ… …υρεύουν τους παπά… μωρέ παπάδες
τ’ Ασπροπό… τ’ Ασπροπόταμου.

------

Ωρέ γυρεύουν τους παπά… μωρέ παπάδες
τ’ Ασπροπό… τ’ Ασπροπόταμου,
γυ… …υρεύουν το Δημά… μωρέ Δημάκη
(ν)απ’ την Κα… (ν)απ’ την Καστανιά.

------

Ωρέ γυρεύουν το Δημά… μωρέ Δημάκη,
(ν)απ’ την Κα… (ν)απ’ την Καστανιά,
Δη… …ημάκης τρώει και πί… μωρέ και πίνει
στα ψηλά στα ψηλά (ι)βουνά.