ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

 

Τραγούδι που τραγουδιέται από λαζαρίνες, με προέλευση από τον Δρυμό Ελλασόνας, Λάρισα Θεσσαλία.
Χορεύεται την Κυριακή του Λαζάρου στα βήματα του «ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ παραλλαγής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

 

 

Μαρούλια άι είχα στουν κήπου σου
μαρούλια άι είχα στουν κήπου σου,
δραγάτη θα σου (ι)βάλω
δραγάτη θα σου (ι)βάλω.

------

 

Κι αν λείψ’ κα’να μαρόφυλλο
κι αν λείψ’ κα’να μαρόφυλλο,
στην κρίση θα σι βάλω
στην κρίση θα σι βάλω.

------

 

Κι ‘σύ κριτής κι ‘γώ κριτής
κι ‘σύ κριτής κι ‘γώ κριτής,
που κρίν’ς τουν κόσμου (ν)όλου
που κρίν’ς τουν κόσμου (ν)όλου.

------

Να κρίν’ς κι ‘μάς τα διούτσικα
να κρίν’ς κι ‘μάς τα διούτσικα,
τα δυο τα αγαπημένα
τα δυο τα αγαπημένα.