ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙ

Τραγούδι που λέγεται από Λαζαρίνες το Σάββατο του Λαζάρου αλλά κι από μεγαλύτερες γυναίκες στον αποχωρισμό της Πασχαλιάς την Τρίτη του Πάσχα, με προέλευση από τον Δρυμό Ελασσόνας του νομού Λαρίσης Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Λάμπει ο ήλιος λά(να)μπει στην Ανατο… …λή
μωρέ στην Ανατολή,
λάμπει και μια κό(νο)ρη σ’ ασημένια αυλή
μωρέ σ’ ασημένια αυλή.

------

Δέρνει ου ξένους δέ(νε)ρνει θέλει να την ιδεί
μωρέ θέλει να την ιδεί,
κι αυτή δεν τουν ξέ(νε)ρει δεν τουν αγα… …πά
μωρέ δεν τουν αγαπά.

------

Φεύγα ξένε φε(νεύ)γα σύρι στου κα… …λό
μωρέ σύρι στου καλό,
κι απ’ του γύρισμά(να) σου γύρνα κι απού ‘δώ
μωρέ γύρνα κι απού ‘δώ.

------

Μάσι καριουφύ(νυ)λια κι τραντάφυ… …λλα
μωρέ κι τραντάφυλλα,
βάλτα στου μαντή(νη)λι κι σιργιάνισ’ τα
μωρέ κι σιργιάνισ’ τα.