ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΙΤΙ

Κάλαντα ποιμενικά Πρωτοχρονιάς με προέλευση από τη Θεσσαλία.


Άγιος Βασίλης έρχιτι Γινάρις ξημιρώνει,
σαν φέτους παλικάρια μου σαν φέτους κι του χρόνου.

------

Ιδώ σι τούτις τις αυλές τις μαρμαρουστρουμένες,
(ν)ιδώ ‘χουν χίλια πρόβατα κι πιντακόσια γίδια,
(ν)ιδώ ‘χουν κι τουν πιστικό τουν καγκελοφρυδάτου.

------

-Ρε πιστικέ ρε πιστικέ ρε καγκελουφρυδάτι,
ρε τίνους είν’ τα πρόβατα ρε τίνους είν’ τα γίδια;

------

-Τ’ αφέντη μ’ είν’ τα πρόβατα τ’ αφέντη μ’ κι τα γίδια,
τ’ αφέντη μ’ είν’ κι του μαντρί του μαρμαρουστρουμένου.

------

Σαν τα μιρμήγκια πιρπατούν σαν τα μιλίσσια βάζουν,
μι την φλουγέρα τα λαλούν απ’ του πρωί ως του βράδυ.

------

Κι ένα μικρό μικρούτσικο μικρό κι χαϊδεμένου,
μικρό του έχ’ η μάνα του μικρό κι ου μπαμπάς του,
του έλουζι του χτένιζι κι στου σκουλειό του στέλνει,
κι ου δάσκαλος του καρτιρεί μι τι χρυσή τη βέργα.

------

Παραπονέθκε το πιδί στη μάνα του πααίνει.
-Πιδί μου που ‘ν’ τα γράμματα πιδί μου που ‘ν’ ου νους σου;
-Τα γράμματα είνι στου χαρτί κι ου νους μου στα πιχνίδια.