ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ

Τραγούδι με προέλευση από το δήμο Σελάνων του νομού Καρδίτσας Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ παραλλαγή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».


Πέρα στον πέ… πέρα στον πέρα μαχαλά,
στον πέρα και στον ‘δώθε,άϊντε περπατείς δασά κι ανάργια,
περπατείς δασά κι ανάργια σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια σαν της χήνας τα ποδάρια.

------

Εκεί παντρεύ… (ν)εκεί παντρεύουν μια ξανθιά,
ξανθιά και μαυρομάτα,
άϊντε περπατείς δασά κι ανάργια,
περπατείς δασά κι ανάργια σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια σαν της χήνας τα ποδάρια.

------

Την τάζουν για την τάζουν για τον βασιλιά,
την τάζουν για το ρήγα,
άϊντε περπατείς δασά κι ανάργια,
περπατείς δασά κι ανάργια σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια σαν της χήνας τα ποδάρια.

------

Δε θέλ’ αυτή δε θέλ’ αυτή τον βασιλιά,
δε θέλ’ αυτή τον ρήγα,
άϊντε περπατείς δασά κι ανάργια,
περπατείς δασά κι  ανάργια σαν την πάπια στα λιβάδια,
σαν την πάπια στα λιβάδια σαν της χήνας τα ποδάρια.