ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων Καρδίτσας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 και χορεύεται ως «ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ».


Άιντε ωρέ κινήσαν’ τα λέει κινήσαν’ τα
κινήσαν’ τα τσαμόπουλα,
άιντε κινήσαν τα τσαμόπουλα άιντ’ τα σαρακατσανόπουλα.

------

Άιντε ωρέ να πάν’ στον πέ… λέει να πάν’ στον πέ…
να πάν’ στον πέρα μαχαλά,
άιντε να πάν’ στον πέρα μάχαλα άι που είν’ τα κορίτσια τα καλά.

------

Άιντε ωρέ τους έπιασε λέει τους έπιασε
τους έπιασε ψιλή βροχή,
άιντε τους έπιασε ψιλή βροχή άι και μια μεγάλη ταραχή.

------

Άιντε ωρέ μουσκέψαν’ τα λέει μουσκέψαν’ τα
μουσκέψαν’ τα τσαμόπουλα,
άιντε μουσκέψαν’ τα τσαμόπουλα άιντ’ τα σαρακατσανόπουλα.