ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΡΟΪΔΟΥΛΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων Καρδίτσας.

 

Κοπιάστ’ απάνω φίλοι μου Ροϊδούλα Ροϊδούλα,
άιντε Μάη με τα λουλούδια να φάτε και να πιείτε.

------

Δεν ήρθαμαν για φάει για πιει Ροϊδούλα Ροϊδούλα,
άιντε Μάη με τα λουλούδια μοϊδέ και για σουμπόσια.

------

 

Μη ‘μείς σας αγαιπούσαμε Ροϊδούλα Ροϊδούλα,
άιντε Μάη με τα λουλούδια κι ήρθαμε να σας δούμε.

------

 

Μας είπαν ου ‘σύ η έμορφη Ροϊδούλα Ροϊδούλα,
άιντε Μάη με τα λουλούδια πως είσι μαυρομάτα.

------

Αλήθεια ‘γώ ‘μ’ η έμορφη Ροϊδούλα Ροϊδούλα,
άιντε Μάη με τα λουλούδια (ν)ιγώ είμ’ η μαυρομάτα.