ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΑΙΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων Καρδίτσας.

 

Όλοι έλεγαν κι απόλεγαν κι όλοι παρηγοριόνταν,
κι δόλια η Κατσαμπέκαινα παρηγοριά δεν έχει.

------

Της πήραν το κορίτσι της από την αγκαλιά της,
και με το γέρο τ’ς μάλωνε και με το γέρο τ’ς λέει.

------

-Τι κάθεσαι βρε γέροντα βρε γέρο Κατσαμπέκη,
δεν πας πέρα την Ελαχά πέρα κατ’ το Βελούχι,
να πιάσεις τ’ αποσπάσματα κι όλες τις μεραρχίες.