ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΑΘΑΚΙ

Χορευτικό τραγούδι στο τέλος του αγερμού των Λαζαρίνων, το Σάββατο του Λαζάρου με προέλευση από το Δήμο Σελλάνων Καρδίτσας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4.

 

Καλαθάκι μου μωρ’ φουντουτούτσικο.

------

Φουντουτούτσικο μωρ’ κι ακριβούτσικο.

------

Κι ακριβούτσικο μωρ’ ποιος σε στόλισε.

------

Ποιος σε στόλισε μωρ’ ποιος σ’ αρμάτωσε.

------

Ποιος σ’ αρμάτωσε μωρ’ τα χεράκια σου.

------

Τα χεράκια σου μωρ’ (α)υτά με στόλισαν.

------

(Α)υτά με στόλισαν μωρ’ (α)υτά μ’ αρμάτωσαν.