ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΑΣΤΟΡΟΙ

Τραγούδι βασισμένο στην παραλογή του «Γιοφυριού της Άρτας» με προέλευση από τη Λίμνη Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Λέει σαράντα πέ… σαράντα πέ… λέει σαράντα πέντε μάστοροι,
σαράντα πέντε μάστοροι και εξήντα μαθητάδες.

------

Λέει καμάρα χτί… καμάρα χτί… λέει καμάρα χτίζουν στο γιαλό,
καμάρα χτίζουν στο γιαλό καμάρα δεν στεριώνει.

------

Λέει ολημερίς ολημερίς λέει ολημερίς (ε)χτίζανε,
ολημερίς (ε)χτίζανε κι αποβραδίς γκρεμνιέται.

------

Λέει μοιρολογούν μοιρολογούν λέει μοιρολογούν οι  μάστοροι,
μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαίν' οι μαθητάδες.

------

Λέει αλίμονο αλίμονο λέει αλίμονο στους κόπους μας,
αλίμονο στους κόπους κρίμα στις δούλεψές μας.

------

Λέει ολημερίς ολημερίς λέει ολημερίς να χτίζουμε,
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμνιέται.

------

Λέει και το στοιχειό και το στοιχειό λέει και  το στοιχειό αποκρίθηκε,
και το στοιχειό αποκρίθηκε δεξιά από την καμάρα.

------

Λέει  αν  δεν  στοιχειώ…  αν  δεν  στοιχειώ…  λέει  αν  δεν  στοιχειώσετ’  άνθρωπο,
αν δεν στοιχειώσετ’ άνθρωπο καμάρα δεν στεριώνει.