ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΜΕΝΑ ΔΕ ΜΕ ΜΕΛΕΙ

Τραγούδι με προέλευση από τους Ζάρακες (Ζάρκα) Καρυστίας Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2).


Εμένα δε με μέλει εμένα δε με μέλει
εμένα δε με μέλει πως αγαπάς αλλού,
φοβούμαι μη σου πάρουν φοβούμαι μη σου πάρουν
φοβούμαι μη σου πάρουν την γνώση και το νου.

Τριαλαλαλαλα λαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Σαν είσαι δυοσμαρίνι σαν είσαι δυοσμαρίνι
σαν είσαι δυοσμαρίνι να πέσει τ’ άνθι σου,
να μαραθεί η καρδιά σου να μαραθεί η καρδιά σου
να μαραθεί η καρδιά σου και το αχειλάκι σου.

Τριαλαλαλαλα λαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλαλα.

------

(ν)Έβγα στο μπαλκονάκι (ν)έβγα στο μπαλκονάκι
(ν)έβγα στο μπαλκονάκι στο βορεινό λιακό,
και κάνε πως ποτίζεις και κάνε πως ποτίζεις
και κάνε πως ποτίζεις δυόσμα βασιλικό.

Τριαλαλαλαλα λαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλαλα.