ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΑ ΡΟΥΣΑΛΙΑ

Κάλαντα της Δευτέρας του Πάσχα με προέλευση από τα Μέγαρα Αττικής.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

-Καλώς σε καλώς σε καλώς σε ‘βραμε αφέντη
άρχοντα μου και λεβέντη.

------

Να στα πού… να στα πού… να στα πούμε τα ρουσάλια
-πέστε τα βρε παλικάρια.

------

-Να στα πού… να στα πού… να στα πούμε ‘σένα πρώτα
που σε βρήκαμε στην πόρτα.

------

Κι εξ υστέ… κι εξ υστέ… κι εξ υστέρου της κυράς μας
και της ρουσοπέρδικας μας.

------

Κάτω σε κάτω σε κάτω σε ‘να περιβόλι
δάφνη και μηλιά μαλώνει.

------

Δάφνη πή… δάφνη πή… δάφνη πήρα το κλωνάρι
να με πάει στο ποτάμι.

------

Να με πά… να με πά… να με πάει δύση δύση
κάτω στη γυαλένια βρύση.

------

Όπου πλέ… όπου πλέ… όπου πλένουν Οβριοπούλες
σκαματίζουν Τουρκοπούλες.

------

Βάλε το βάλε το βάλε το δεξί σου χέρι
μέσ’ την αργυρή σου τσέπη.

------

Βγάλε το βγάλε το βγάλε το ‘κοσιπεντάρι
δώσ’ το του σαχανατάρη.

------

Να σας πού… να σας πού… να σας πούμε ‘Χριστός Ανέστη’
που ‘ετάφη και ανέστη’.