ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΛΑΪΜΩ

Τραγούδι με προέλευση από την Στερεά Ελλάδα.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) αλλά και 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».

 

Σαν πας Μαλά… Μαλά… Μαλάϊμω μου
σαν πας Μαλάμω μ’ για νερό,
κι αν πας Μαλάϊμω μ’ για νερό εγώ στη βρύση καρτερώ.

------

Να σου τσακί… Μαλά… Μαλάϊμω μου
να σου τσακίσω το σταμνί,
να σου τσακίσω το σταμνί να πας στη μάνα σ’ αδειανή.

------

Κι αν σε ρωτή… Μαλά… Μαλάϊμω μου
κι αν σε ρωτήσει η μάνα σου,
κι σε ρωτήσει η μάνα σου Μαλάϊμω μ’ που είν’ η στάμνα σου.

------

Μάνα μ’ επα… Μαλά… Μαλάϊμω μου
μάνα μ’ επαραπάτησα,
μάνα μ’ επαραπάτησα την στάμνα και την τσάκισα.

------

Δεν είναι πα… Μαλά… Μαλάϊμω μου
δεν είναι παραπάτημα,
δεν είναι παραπάτημα μόν’ είν’ αντρός αγκάλιασμα.