ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΥ ΜΗΝΥΣΕ Η ΑΓΑΠΟΥ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από την Σκύρο Σποράδων.
Το κομμάτι τραγουδιέται στη μελωδία του τραγουδιού "Άγιε μου Γιώργη Σκυριανέ" και έχει ρυθμό 2/4.

Μου μήνυσε η Αγαπού και δεν ηξεύρω τι να που,
να πάου να την εύρου και τον δρόμου δεν ηξεύρου.

------

Παίρνου του δρόμου του στρατί τρέχουν τα μάτια μου βροχή,
στρατί το μονοπάτι κι όλο πήγαινα για ξάρτι.

------

Το μονοπάτι μ’ έβγαλε στη νέα  που με γέλασε,
‘μπρός της Αγαπούς την πόρτα όπως πήγαινα και πρώτα.

------

Βρίσκω την πόρτα σφαλιστή τρέχουν τα μάτια μου βροχή,
και τα κλειδιά παρμένα κλάφτε μάτια μου καημένα.