ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΥΣΗ ΜΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Μεσσηνία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».


Ωρέ βρύση μου μαλαματένια,
ωρέ πως βαστάς κρύο νερό αχ πως βαστάς κρύο νερό.

------

Ωρέ το βαστώ και δεν το πίνω,
ωρέ για της αγάπης τον καημό αχ για της αγάπης τον καημό.

------

Ωρέ να ‘μουν βρύση να ‘μουν στέρνα,
ωρέ να ‘μουν γάργαρο νερό αχ να ‘μουν γάργαρο νερό.

------

Ωρέ να ‘ρχεσαι σαν περδικούλα,
ωρέ με την στάμνα για νερό αχ με την στάμνα για νερό.

------

Ωρέ να φιλήσω την ελιά σου,
ωρέ και τον άσπρο σου λαιμό αχ και τον άσπρο σου λαιμό.