ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΥ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ

Τραγούδι με προέλευση από τη Μεσσηνία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».

 

Μου παρή… το χαϊδεμένο μου
μου παρή… παρήγγειλε τ’ αηδόνι,
μου παρή… παρήγγειλε τ’ αηδόνι
με το πε… το πετροχιλιδόνι.

------

Να του πλέ… το χαϊδεμένο μου
να του πλέ… του πλέξω τη φωλιά του,
να του πλέ… του πλέξω τη φωλιά του
με τα χρυ… τα χρυσοπούπουλά του.

------

Για να βά… το χαϊδεμένο μου
για να βά… να βάλει μέσα αηδόνι,
για να βά… να βάλει μέσα αηδόνι
να λαλεί λαλεί να το μερώνει.

------

Του παρή… του χαϊδεμένου μου
του παρή… παρήγγειλα κι εγώ,
του παρή… παρήγγειλα κι εγώ
έχω χρό… βρε χρόνια να το δω.