ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΑΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΑΣ

Τραγούδι με προέλευση από τη Μεσσηνία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».


Λαλού... βάϊ λαλούδι της Μονομβασιάς,
αχ λαλούδι της Μονομβασιάς και κάστρο της Λαμίας
και κάστρο της Λαμίας.

------

Και Πα... βάϊ και Παλαμήδι τ’ Αναυπλιού,
αχ και Παλαμήδι τ’ Αναυπλιού άνοιξε να μπω μέσα
άνοιξε να μπω μέσα.

------

Να δω βάϊ να (ι)δω τις Αναυπλιώτισσες,
αχ να (ι)δω τις Αναυπλιώτισσες τις Αναυπλιωτοπούλες
τις Αναυπλιωτοπούλες.

------

Πως πλέ... βάϊ πως πλένουν πως λευκαίνουνε,
αχ πως πλένουν πως λευκαίνουνε πως μοσχοσαπουνάνε
πως μοσχοσαπουνάνε.

------

Με το βάϊ με το ‘να χέρι πλένουνε,
αχ με το ‘να χέρι πλένουνε με τ’ άλλο σαπουνάνε
με τ’ άλλο σαπουνάνε.