ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΦΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Μεσσηνία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (4-2) και χορεύεται ως «ΤΣΑΜΙΚΟΣ».


Κόφτην Ελέ… κόφτην Ελέ…
κόφτην Ελένη την ελιά,
κόφτην Ελένη την ελιά γιατί μαραίνεις τα παιδιά.

------

Δεν την εκό… δεν την εκό…
δεν την εκόβω την ελιά,
δεν την εκόβω την ελιά κι ας ζουρλαθούνε τα παιδιά.

------

Με μάρανες Ελένη μου
με μάρανες τον ορφανό,
με μάρανες τον ορφανό να βρω μαχαίρι να σφαχτώ.