ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Τραγούδι επιθαλάμιο (τραγουδιέται την πρώτη νύχτα του γάμου από τους καλεσμένους στο τραπέζι) με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.


Τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οι πέ… καλέ τώρα οι πέρδικες.

------

Τώρα πέρδικες τώρα συχνολαλούν και λένε,
- ξύπνα αφέ… καλέ ξύπνα αφέντη μου.

------

Ξύπνα αφέντη μου ξύπνα καλέ μ’ αφέντη,
ξύπν’ αγκά… καλέ ξύπν’ αγκάλιασε.

------

Ξύπν’ αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο,
κι άσπρον(ε) καλέ κι άσπρον(ε) λαιμό.

------

Κι άσπρον(ε) λαιμό βυζάκια σαν λεμόνια,
- άσε λυ… καλέ άσε λυγερή.

------

Άσε λυγερή λίγον ύπνο να πάρω,
ν’ αποκοι… καλέ ν’ αποκοιμηθώ.

------

Ν’ αποκοιμηθώ σαν να ‘βγει το φεγγάρι,
τότε ξύ… καλέ τότε ξύπνα με.

------

Τότε ξύπνα με να σε σφιχταγκαλιάσω.