ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟ ΛΥΚΟΡΕΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Νεστάνη (Τσιπιανά) Τριπόλεως του νομού Αρκαδίας Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Στο Λυκό… μωρ’ Κοτρωνιά στο Λυκόρεμα στο ρέμα,
στο Λυκόρεμα στο ρέμα κόντεψα να χύσω αίμα.

------

Φτιάχνει ο Κο… μωρ’ Κοτρωνιά φτιάχνει ο Κοτρωνιάς καλύβι,
φτιάχνει ο Κοτρωνιάς καλύβι Παραβάντης δεν αφήνει.

------

Πάει και η Κο… μωρ’ Κοτρωνιά πάει και η Κοτρωνιού η μπιρμπάσα,
πάει και η Κοτρωνιού η μπιρμπάσα με μια βεδουρή τσαπράσα.

------

- Έλα Δή… μωρ’ Κοτρωνιά έλα Δήμαρχε να φάμε,
έλα Δήμαρχε να φάμε το καλύβι δεν χαλάμε.

------

- Ούτε τρώ… μωρ’ Κοτρωνιά ούτε τρώγω ούτε  πίνω,
ούτε τρώγω ούτε πίνω ούτε το καλύβι αφήνω.