ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ

Τραγούδι με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.


Μωρέ στης Αρκαδιάς στης Αρκαδιάς τον πλάτανο κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη κάθετ’ ο κατής και κρένει.

------

Μωρέ και γράφουν  τα να γράφουν τα φιρμάνια του κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη όπ’ αγαπάει να παίρνει.

------

Μωρέ να παίρνει ο Τού… να παίρνει ο Τούρκος τη Ρωμιά κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη και ο Ρωμιός την Τούρκα.

------

Μωρέ να παίρνει ο πρώ… να παίρνει ο πρώτος ξάδερφος κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη την πρώτη του ξαδέρφη.