ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤ’ ΑΝΑΠΛΙΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΤΣΑΜΙΚΟΥ»
.

 

Στ’ Αναπλιού γεια σας λεβέντες στ' Αναπλιού το Παλαμήδι,
στ' Αναπλιού το Παλαμήδι ‘κεί βροντάει το καριοφίλι.

------

Το βροντάν γεια σας λεβέντες το βροντάν’ οι Μωραΐτες,
το βροντάν’ οι Μωραΐτες κι όλοι οι βαρυποινίτες.

------

Το βροντάει γεια σας λεβέντες το βροντάει και μια γυναίκα,
το βροντάει και μια γυναίκα η καημένη χρόνια δέκα.

------

Το βροντάει γεια σας λεβέντες το βροντάει και μια δασκάλα,
το βροντάει και  μια δασκάλα που ‘ναι άσπρη σαν το γάλα.