ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣ ΠΑΝ’ ΝΑ (Ι)ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2).


Ας παν’ να (ι)δουν ας παν’ να (ι)δουν τα μά… τα μάτια μου,
ας παν’ να (ι)δουν τα μά… τα μάτια μου
πως τα περνάει η αγά… η αγάπη μου.

------

Μην ήβρε αλλού μην ήβρε αλλού κι αγά… κι αγάπησε,
μην ήβρε αλλού κι αγά… κι αγάπησε
κι εμένα μ’ (α)παρά… παράτησε.

------

Ποιος στο ‘πε βρε ποιος στο ‘πε βρε μελα… μελαχρινό,
ποιος το ‘πε βρε μελα… μελαχρινό
ποιος στο ‘πε πως δε σ’ α… δε σ’ αγαπώ.

------

Κι αν το ‘π’ ο ή… κι αν το ‘π’ ο ήλιος να βρε να μη βγει,
κι αν το ‘π’ ο ήλιος να βρε να μη βγει
τ’ άστρι να μην ξημε… ξημερωθεί.

------

Κι αν το ‘πανε κι αν το ‘πανε στην ε… στην εκκλησιά,
κι αν το ‘πανε στην ε… στην εκκλησιά
κερί να μην ανά… ανάψουν πια.

------

Κι αν το ‘πε το κι αν το ‘πε το  ρηγό… ρηγόπουλο,
κι αν το ‘πε το ρηγό… ρηγόπουλο
στην Μπαρμπαριά σκλαβό… σκλαβόπουλο.