ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

Τραγούδι καθιστικό, με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/4 (4-5).

 

Κάτω στα δασιά Διαμαντούλα
κάτω στα δασιά τα πλατάνια,
στην κρυόβρυση Διαμαντούλα μ’ στην κρυό… κρυόβρυση.

------

Κάθονταν δυο πα… Διαμαντούλα
κάθονταν δυο πα(να)λικάρια,
και μια λυγερή Διαμαντούλα μ’ και μια λυ… μια λυγερή.

------

Κάθονταν και ‘τρω… Διαμαντούλα
κάθονταν και ‘τρωγαν και ‘πιναν,
και κουβέντιαζαν Διαμαντούλα μ’ και κουβέ… κουβέντιαζαν.

------

Διαμαντούλα μ’ για… Διαμαντούλα
Διαμαντούλα μ’ γιατί είσαι τέτοια,
τέτοια κίτρινη Διαμαντούλα μ’ τέτοια κί… μωρ’ κίτρινη.

------

Μην(α) ίσκιος να Διαμαντούλα
μην(α) ίσκιος να σε πατάει,
μην(α) φάντασμα Διαμαντούλα μ’ μην(α) μωρ’ φάντασμα.

------

Μήτε ίσκιος με Διαμαντούλα
μήτε ίσκιος με(νε) πατάει,
μήτε φάντασμα βρε λεβέντη μήτε φά… μωρ’ φάντασμα.

------

Μ’ απαντάει το πα… Διαμαντούλα
μ’ απαντάει το πα(να)λικάρι,
τα μεσάνυχτα βρε λεβέντη τα μεσά… μεσάνυχτα.