ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αχαΐα Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2), χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ» και κινείται σε δρόμο Ουσάκ
.


Όλα τα πουλάκια βρ’ αμάν αμάν
όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά,
όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά
τα χελιδονάκια ζευγάρωτα.

------

Το έρημο τ’ αηδόνι βρ’ αμάν αμάν
το έρημο τ’ αηδόνι το μοναχό,
το έρημο τ’ αηδόνι το μοναχό
περπατεί στον κάμπο με τον αϊτό.

------

Περπατεί και λέγει βρ’ αμάν αμάν
περπατεί και λέγει και κελαϊδεί,
περπατεί και λέγει και κελαϊδεί
άντρα μου Πολίτη πραματευτή.

------

Πες μας που την βρήκες κι αμάν αμάν
πες μας που την βρήκες αυτή τη  νια,
πες μας που την βρήκες αυτή τη νια
την ξανθομαλλούσα την Πατρινιά.

------

Από ταξιδιώτης κι αμάν αμάν
από ταξιδιώτης κατέβαινα,
από ταξιδιώτης κατέβαινα
σε περιβολάκι την εύρηκα.