ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΓΙΟΣ

Τραγούδι με προέλευση από το χωριό Παναγία της Θάσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως "ΣΥΡΤΟΣ"
.

 

Αρχοντογιός αρχοντογιός παντρεύεται
αρχοντογιός αρχοντογιός παντρεύεται,
παίρνει προσφυγοπούλα προσφυγούλα μαυρομάτα μου
παίρνει προσφυγοπούλα προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

 

Η μάνα του η μάνα του σαν τ’ άκουσε
η μάνα του η μάνα του σαν τ’ άκουσε,
πολύ της κακοφάνει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
πολύ της κακοφάνει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

 

Πιάνει δυο φί… πιάνει δυο φίδια ζωντανά
πιάνει δυο φί… πιάνει δυο φίδια ζωντανά,
κι ευθύς τα τηγανίζει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
κι ευθύς τα τηγανίζει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

 

Κάτσε νύφη μ’ έλα νύφη μ’ να φας φαΐ
κάτσε νύφη μ’ έλα νύφη μ’ να φας φαΐ,
ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα μαυρομάτα μου
ψάρια τηγανισμένα προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

 

Και με την πρώ… και με την πρώτη πηρουνιά
και με την πρώ… και με την πρώτη πηρουνιά,
καρδιά της φαρμακώθει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
καρδιά της φαρμακώθει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

 

Σαν έβαλε σαν έβαλε τη δεύτερη
σαν έβαλε σαν έβαλε τη δεύτερη,
πέφτει λιγοθυμάει προσφυγούλα μαυρομάτα μου
πέφτει λιγοθυμάει προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.

------

Ω! πεθερά ω! πεθερά δώσ’ μου νερό
ω! πεθερά ω! πεθερά δώσ’ μου νερό,
τα χείλη να δροσίσω προσφυγούλα μαυρομάτα μου
τα χείλη να δροσίσω προσφυγούλα σε κλαίν’ τα μάτια μου.