ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΡΟΥΜΠΑΛΙΑ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση το Μιχαλίτσι Νικομηδείας από την περιοχή της Βιθυνίας στα μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΧΑΣΑΠΙΚΟΥ»
.

 

Ποιος είδε νέ… Ρουμπα… Ρουμπαλιά ποιος είδε νέο σεβνταλή,
και της αγάπης κλέφτη τριαλαλαλα……λαλαλα.

Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά σε τριγυρνούνε τα πουλιά.

------

Για να ξυπνά… Ρουμπα… Ρουμπαλιά για να ξυπνάει με το αχ,
και με το βαχ να πέφτει τριαλαλαλα……λαλαλα.

Ρουμπαλιά μου Χιώτισσα σε είδα ‘ψές κι αρρώστησα.

------

Τα μάτια σου Ρουμπα… Ρουμπαλιά τα μάτια σου με κάψανε,
να στρώσω δεν κοιμούμαι τριαλαλαλα……λαλαλα.

Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά σε τριγυρνούνε τα πουλιά.

------

Και τον σταυρό Ρουμπα… Ρουμπαλιά και τον σταυρό σαν Χριστιανός,
να κάνω δεν θυμούμαι τριαλαλαλα……λαλαλα.

Ρουμπαλιά μου Χιώτισσα σε  είδα ‘ψές κι αρρώστησα,
Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά σε τριγυρνούνε τα πουλιά.