ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

ΤΕΤΕ Α ΓΑΤΣ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο

 

Έσανε οι μετερλήδες σην πατρίδαν μερακλήδες,
έσανε οι μετερλήδες σην πατρίδαν μερακλήδες,
σα χορούς σα τραγωδίας καματέρη σα δουλείας,
σα χορούς σα τραγωδίας καματέρη σα δουλείας
ζούνε με τ’ αρωθυμίας.

------

Έσανε οι μετερλήδες έμορφοι και πιτσιμλήδες,
έσανε οι μετερλήδες έμορφοι και πιτσιμλήδες,
έχασαν(ε) την πατρίδαν και ζούνε με την ελπίδαν,
έχασαν(ε) την πατρίδαν και ζούνε με την ελπίδαν
τα μέρεα τουν άλλο κι είδαν.

------

Σο μεντέμ και σην πατρίδαν τα γλεντέα ατήν ντε πείναν,
σο  μεντέμ και σην πατρίδαν τα γλεντέα ατήν ντε πείναν,
σην ζωήν χαράν έδιναν εχ που είν’ τα χρόνια εκείνα,
σην ζωήν χαράν έδιναν εχ που είν’ τα χρόνια εκείνα,
τα μέρεα τουν άλλο κι είδαν,
τα μέρεα τουν άλλο κι είδαν.
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ΑΡΧΗ&nbsp; ΚΑΛΑΝΤΑ</strong></span></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em>Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με προέλευση από τον Πόντο.</em></span></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em><br /></em></span></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Αρχή&nbsp; κάλαντα&nbsp; κι&nbsp; αρχή&nbsp; του&nbsp; χρόνου&nbsp; κι&nbsp; αρχή&nbsp; του&nbsp; χρόνου,<br /> πάντα&nbsp; κάλαντα&nbsp; πάντα&nbsp; του&nbsp; χρόνου&nbsp; πάντα&nbsp; του&nbsp; χρόνου.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Αρχή&nbsp; μήλον&nbsp; έν’&nbsp; κι&nbsp; αρχή&nbsp; κυδών’&nbsp; έν’&nbsp; κι&nbsp; αρχή&nbsp; κυδών’&nbsp; έν’,<br /> κι&nbsp; αρχή&nbsp; βάλσαμον&nbsp; το&nbsp; μυριγμένον&nbsp; το&nbsp; μυριγμένον.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Εμυρίστεν&nbsp; ατό&nbsp; ο&nbsp; κόσμος&nbsp; όλεν&nbsp; ο&nbsp; κόσμος&nbsp; όλεν,<br /> για&nbsp; μυρίστ’&nbsp; ατό&nbsp; κι&nbsp; εσύ&nbsp; αφέντα&nbsp; καλέ&nbsp; μ’&nbsp; αφέντα.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Έρθαν&nbsp; καλά&nbsp; παιδία&nbsp; σην&nbsp; πόρταν&nbsp; και&nbsp; ξάν’&nbsp; σην&nbsp; πόρτα&nbsp; σ’,<br /> άψον&nbsp; το&nbsp; κερί&nbsp; σ’&nbsp; κι&nbsp; έλα&nbsp; σην&nbsp; πόρτα&nbsp; σ’&nbsp; κι&nbsp; έλα&nbsp; σην&nbsp; πόρτα&nbsp; σ’.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Χα&nbsp; μηλόπα&nbsp; χα&nbsp; ξερά&nbsp; τζιρόπα&nbsp; ξερά&nbsp; τζιρόπα,<br /> χα&nbsp; ξερά&nbsp; μαύρα&nbsp; κοκκιμελόπα&nbsp; κοκκιμελόπα.</p>
<div style="text-align: center;"></div>
Χρόνια&nbsp; πολλά&nbsp; πάντα&nbsp; και&nbsp; του&nbsp; χρόνου.
<div style="text-align: center;"></div>