ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΕΘΕΝ

Κάλαντα Χριστουγέννων με προέλευση από τον Πόντο.


Χριστός ‘γεννέθεν χαράν σον κόσμον,
χα καλή ώρα καλή σ’ ημέρα.

------

Χα καλόν παιδίν οψές ‘γεννέθεν,
οψές ‘γεννέθεν το βράδ’ εστάθεν.

------

Τον εγέννεσεν η Παναγίαν,
τον ενέστεσεν Αϊ Παρθένος.

------

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν,
εκατήβεν σο σταυροδρόμι.

------

Έρπαξαν ατόν οι (σ)χίλ’ Εβραίοι,
οι (σ)χίλ’ Εβραίοι και μύρ’ Εβραίοι.

------

Άσ’ σ’ ακρέντικα κι άσ’ σην καρδίαν,
αίμαν έσταξεν χολή κ’ εφάνθεν.

------

Ούμπαν έσταξεν εμυροστάθεν,
μύρος έτον και μυρωδία.

------

Εμυρίστεν ατ’ ο κόσμος όλεν,
για μυρίστ’ ατό και ‘σύ αφέντα.
‘Σύ αφέντα καλέ μ’ αφέντα.

------

Έρθαν του Χριστού τα παλικάρια,
και θήμνιζε τον νοικοκύρην
νοικοκύρη μ’ και βασιλέαν.

Δέβα σο ταρέζ κ’ έλα σην πόρταν,
φέρον βούβας και λεφτοκάρυα
κι αν αν’είς ‘μάς χαράν σην πόρτα σ’.

Καλά Χριστούγεννα και σ’ έτη πολλά.