ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΙΤΑΤΕ ΝΑ (Ι)ΠΑΜΕ Σ’ΟΝ ΕΪ ΒΑΣΙΛΗ

Τραγούδι λιτανείας για την εορτή του Αγίου Βασιλείου με προέλευση από τα Φάρασσα Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Ε… χιτάτε να (ι)πάμε σ’ον Έι-Βασίλη,
να κρεμάσομ’ τα κραίτε σ’ο σίδι.
(Άιντε να πάμε στον Άη-Βασίλη, να κρεμάσομε τα κρέατα στην ιτιά)

Εσύρεν τσε δότσεν τσε α γεσίλι,τε χτες την εβίτσια σ’ον Έι-Βασίλη.
(Εσύραν και χτύπησαν ένα πουλί και, και χτες την αυγή στον Άη-Βασίλη)

Τζαλτσέν δζουβρέν δζαι μασαίρι ν’ τα φσάξει,
έφσαξεν τα δζαι με τον κοδευτήρι.
(Έψαξε και δε βρήκε μαχαίρι να το σφάξει, το έσφαξε με το κλαδευτήρι)

------

Χιτάτε να (ι)πάμε σ’ον Έι-Βασίλη
χιτάτε να (ι)πάμε σ’ον Έι-Βασίλη,
να κρεμάσομ’ τα κραίτε σ’ο σίδι
να κρεμάσομ’ τα κραίτε σ’ο σίδι.
(Άιντε να πάμε στον Άη-Βασίλη, να κρεμάσομε τα κρέατα στην ιτιά)

Εσύρεν τσε δότσεν τσε α γεσίλιεσύρεν τσε δότσεν τσε α γεσίλι,
τε χτες την εβίτσια σ’ον Έι-Βασίλητε χτες την εβίτσια σ’ον Έι-Βασίλη.

(Εσύραν και χτύπησαν ένα πουλί και, και χτες την αυγή στον Άη-Βασίλη)

Τζαλτσέν δζουβρέν δζαι μασαίρι ν’ τα φσάξει
τζαλτσέν δζουβρέν δζαι μασαίρι ν’ τα φσάξει,

έφσαξεν τα δζαι με τον κοδευτήρι
έφσαξεν τα δζαι με τον κοδευτήρι.

(Έψαξε και δε βρήκε μαχαίρι να το σφάξει, το έσφαξε με το κλαδευτήρι)

------

Ε… Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον, ε… Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
ε… Πανώρια μου Θεοτόκο ε… Πανώρια μου Θεοτόκο,

Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο σου τσαχ’ μου ρίθει Θεοτόκο,
Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο σου τσαχ’ μου ρίθει Θεοτόκο.

Ε… Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον, ε… Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
ε… Πανώρια μου Θεοτόκο ε… Πανώρια μου Θεοτόκο.

Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο σου τσαχ’ μου ρίθει Θεοτόκο,
Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο Θεοτόκο σου τσαχ’ μου ρίθει Θεοτόκο.