ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΥ ΡΕΪΣ-ΝΤΕΡΕ ΤΑ ΜΕΡΗ

Τραγούδι με προέλευση από το Ρεΐς-Ντερέ Σμύρνης, χερσονήσου Ερυθραίας στη Λυδία της Μ. Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται ως «ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΣ».

 

Στου Ρεΐς-Ντερέ τα μέρη στου Ρεΐς-Ντερέ τα μέρη
στου Ρεΐς-Ντερέ τα μέρη δούλεψα ένα καλοκαίρι,
δούλεψα ένα καλοκαίρι στου Ρεΐς-Ντερέ τα μέρη.
Είχε βρύσες και ποτάμια είχε βρύσες και ποτάμια
είχε βρύσες και ποτάμια και χίλιω’ λογιώ’ καλάμια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Κι από μέσα απ’ το καλάμι κι από μέσα απ’ το καλάμι
κι από μέσα απ’ το καλάμι βγαίνει μια με τουλουμπάνι,
βγαίνει μια με τουλουμπάνι κι από μέσα απ’ το καλάμι.
Που ‘χε τα μαλλιά κορώνα που ‘χε τα μαλλιά κορώνα
που ‘χε τα μαλλιά κορώνα και κορμί σαν την κολώνα,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε τα μαλλιά μετάξι είχε τα μαλλιά μετάξι
είχε τα μαλλιά μετάξι και δεμένα με την τάξη,
και δεμένα με την τάξη είχε τα μαλλιά μετάξι.
Είχε κούτελο μικράκι είχε κούτελο μικράκι
είχε κούτελο μικράκι όμορφο σα νερατζάκι,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε φρύδια σαν γαϊτάνι είχε φρύδια σαν γαϊτάνι
είχε φρύδια σαν γαϊτάνι που ζωγράφος δεν τα φτιάχνει,
που ζωγράφος δεν τα φτιάχνει είχε φρύδια σαν γαϊτάνι.
Είχε μάτια ζαχαρένια είχε μάτια ζαχαρένια
είχε μάτια ζαχαρένια μάγουλα τριανταφυλλένια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε μύτη κοντυλέν(ι)η είχε μύτη κοντυλέν(ι)η
είχε μύτη κοντυλέν(ι)η αγγελοζωγραφισμένη,
αγγελοζωγραφισμένη είχε μύτη κοντυλέν(ι)η.
Είχε μάγουλα ζαφείρια είχε μάγουλα ζαφείρια
είχε μάγουλα ζαφείρια σαν της Πόλης τα γεφύρια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε στόμα δαχτυλίδι είχε στόμα δαχτυλίδι
είχε στόμα δαχτυλίδι που ‘ν’ του έρωτα παιχνίδι,
που ‘ν’ του έρωτα παιχνίδι (ν)είχε στόμα δαχτυλίδι.
Τα χειλάκια μερτζανένια τα χειλάκια μερτζανένια
τα χειλάκια μερτζανένια δόντια μαργαριταρένια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Και πηγούνι λακουδάτο και πηγούνι λακουδάτο
και πηγούνι λακουδάτο μυρωδιές κι ανθούς γεμάτο,
μυρωδιές κι ανθούς γεμάτο και πηγούνι λακουδάτο.
Είχε το λαιμό χιονάτο είχε το λαιμό χιονάτο
είχε το λαιμό χιονάτο μαστραπά νερό γεμάτο,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε (μ)πέτι μαρμαρένιο είχε (μ)πέτι μαρμαρένιο
είχε (μ)πέτι μαρμαρένιο και κορμί κυπαρισσένιο,
και κορμί κυπαρισσένιο είχε (μ)πέτι μαρμαρένιο.
Και βυζάκια σα λεμόνια και βυζάκια σα λεμόνια
και βυζάκια σα λεμόνια που ‘ναι άσπρα σαν τα χιόνια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε χέρια σα λαμπάδες είχε χέρια σα λαμπάδες
είχε χέρια σα λαμπάδες που τσ’ ανάβουν αρχοντάδες,
που τσ’ ανάβουν αρχοντάδες είχε χέρια σα λαμπάδες.
Και δαχτύλια σαν κοντύλια και δαχτύλια σαν κοντύλια
και δαχτύλια σαν κοντύλια κι αρμαθιά τα δαχτυλίδια,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε μέση που λυγίζει είχε μέση που λυγίζει
είχε μέση που λυγίζει και τους νιους του δαιμονίζει,
και τους νιους τους δαιμονίζει είχε μέση που λυγίζει.
Είχε κλείες που λυγίζουν είχε κλείες που λυγίζουν
είχε κλείες που λυγίζουν στο χορό και γονατίζουν
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Είχε είκοσι δαχτύλια είχε είκοσι δαχτύλια
είχε είκοσι δαχτύλια πατριαρχικά κοντύλια,
πατριαρχικά κοντύλια είχε είκοσι δαχτύλια.
Είχε ποδοστραγαλάκι είχε ποδοστραγαλάκι
είχε ποδοστρογαλάκι όμορφο σα φουντουκάκι,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Ω! χαράς την(ε) τη μάνα ω! χαράς την(ε) τη μάνα
ω! χαράς την(ε) τη μάνα που ‘χει τέτοια μαντζουράνα,
που ‘χει τέτοια μαντζουράνα ω! χαράς την(ε) τη μάνα.
Ω! χαράς τον(ε) τον κύρη ω! χαράς τον(ε) τον κύρη
ω! χαράς τον(ε) τον κύρη που ‘κανε τέτοιο ζαφείρι,
τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα τριαλαϊλαλαϊλαλαϊλαλα.

------

Βάλετε κρασί να πιούμε βάλετε κρασί να πιούμε
βάλετε κρασί να πιούμε και καλά το τραγουδούμε,
και καλά το τραγουδούμε βάλετε κρασί να πιούμε.
Τίρι-τίρι το ποτήρι τίρι-τίρι το ποτήρι
τίρι-τίρι το ποτήρι στη χαρά του νοικοκύρη,
στη χαρά του νοικοκύρη τίρι-τίρι το ποτήρι.