ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΚΥΡ’ ΒΟΡΙΑΣ

Τραγούδι με προέλευση από την επαρχία Λυδίας στα Δυτικά παράλια της Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ παραλλαγή ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ».

 

Ο κύρ’ Βοριάς ο κύρ’ Βοριάς παρήγγειλε,
ο κύρ’ Βοριάς παρήγγειλε σε όλα τα καράβια σε όλα τα καράβια.

------

Καράβια ρί... καράβια ρίξτε σίδερα,
καράβια ρίξτε σίδερα και πιάσετε λιμάνια και πιάσετε λιμάνια.

------

Κι όσα βρω με... κι όσα βρω  μεσοπέλαγος,
κι όσα βρω μεσοπέλαγος στεριάς θέ’ να τα ρίξω στεριάς θέ’ να τα ρίξω.

------

Μα ένα καρά... μα ένα καράβι κρητικό,
μα ένα καράβι κρητικό λιμάνι λέει δεν πιάνει λιμάνι λέει δεν πιάνει.

------

Δε σε φοβά... δε σε φοβάμαι κύρ’ Βοριά,
δε σε φοβάμαι κύρ’ Βοριά κι αν βάλεις κι αν δε βάλεις κι αν βάλεις κι αν δε βάλεις.

------

Τι έχω καρά... τι έχω καράβι από καριά,
τι έχω καράβι από καριά και τα κουπιά πυξάρι και τα κουπιά πυξάρι.

------

Έχω κι αντέ... έχω κι αντένες μπρούτζινες,
έχω κι αντένες μπρούτζινες κι ατσάλινα κατάρτια κι ατσάλινα κατάρτια.

------

Έχω πανιά έχω πανιά μεταξωτά,
έχω πανιά μεταξωτά της Προύσας το μετάξι της Προύσας το μετάξι.

------

Έχω και κα... έχω και καραβόσκοινα,
έχω και καραβόσκοινα από ξανθής μαλλάκια από ξανθής μαλλάκια.

------

Κι έχω κι ένα κι έχω κι ένα ναυτόπουλο,
κι έχω κι ένα ναυτόπουλο που τους καιρούς γνωρίζει που τους καιρούς γνωρίζει.

------

Κι εκεί που στή... κι εκεί που στήσω μια φορά,
κι εκεί που στήσω μια φορά την πλώρη δε γυρίζω την πλώρη δε γυρίζω.

------

Ανέβα μού... ανέβα μούτσε μ’ στα πανιά,
ανέβα μούτσε μ’ στα πανιά και μαΐναρε τον φλόκο και μαΐναρε τον φλόκο.

------

Παιζογελώ... παιζογελώντα ανέβαινε,
παιζογελώντα ανέβαινε κλαίγοντας κατεβαίνει κλαίγοντας κατεβαίνει.

------

Τι είδες μού.. τι είδες μούτσε μ’ κι όλο κλαις,
τι είδες μούτσε μ’ κι όλο κλαις και βαριαναστενάζεις και βαριαναστενάζεις.

------

Είδα τον ου... είδα τον ουρανό θολό,
είδα τον ουρανό θολό και τ’ άστρα ματωμένα και τ’ άστρα ματωμένα.

------

Είδα την μπό... είδα την μπόρα που άστραψε,
είδα την μπόρα που άστραψε και το φεγγάρι εχάθει και το φεγγάρι εχάθει.

------

Ώστε να ειπεί ώστε να ειπεί να καλοπεί,
ώστε να ειπεί να καλοπεί να καλοκουβεντιάσει να καλοκουβεντάσει.

------

Βαριά φουρτού... βαριά φουρτούνα πλάκωσε,
βαριά φουρτούνα πλάκωσε και το τιμόνι τρίζει και το τιμόνι τρίζει.

------

Ασπρογιαλί.. ασπρογιαλίζει η θάλασσα,
ασπρογιαλίζει η θάλασσα σιουρίζουν τα κατάρτια σιουρίζουν τα κατάρτια.

------

Σηκώνουνται σηκώνουνται κύματα βουνά,
σηκώνουνται κύματα βουνά χορεύει το καράβι χορεύει το καράβι.

------

Σπηλιάδα του σπηλιάδα του ‘ρθε από τη μια,
σπηλιάδα του ‘ρθε από τη μια σπηλιάδα από την άλλη σπηλιάδα από την άλλη.

------

Σπηλιάδα από σπηλιάδα από τα πλάγια του,
σπηλιάδα από τα πλάγια του και ξεσανίδωσέ το και ξεσανίδωσέ το.

------

Γιόμισε η θά... γιόμισε η θάλασσα πανιά,
γιόμισε η θάλασσα πανιά  το πέλαγος καράβια το πέλαγος καράβια.

------

Κι ο άμμος ο κι ο άμμος ο αμέτρητος,
κι ο άμμος ο αμέτρητος γιόμισε παλικάρια γιόμισε παλικάρια.

------

Όλες οι μά... όλες οι μάνες κλαίγανε,
όλες οι μάνες κλαίγανε κι όλες παρηγοριούνται κι όλες παρηγοριούνται.

------

Μα μια μανού... μα μια μανούλα ενού παιδιού,
μα μια μανούλα ενού παιδιού παρηγοριά δεν έχει παρηγοριά δεν έχει.

------

Βάνει τις πέ... βάνει τις πέτρες στην ποδιά,
βάνει τις πέτρες στην ποδιά τα τρόχαλα στον κόρφο τα τρόχαλα στον κόρφο.

------

Πετροβολάει πετροβολάει τη θάλασσα,
πετροβολάει τη θάλασσα και τροκαλάει το κύμα και τροκαλάει το κύμα.

------

Θάλασσα πι... θαλάσσα πικροθάλασσα,
θάλασσα πικροθάλασσα και πικροκυμματούσα και πικροκυμματούσα.

------

Πο’ ‘πνιξες το πο’ ‘πνιξες το παιδάκι μου,
πο’ ‘πνιξες το παιδάκι μου που άλλο παιδί δεν έχω που άλλο παιδί δεν έχω.

------

Δε φταίω η δό... δε φταίω η δόλια θάλασσα,
δε φταίω η δόλια θάλασσα δε φταίω εγώ το κύμα δε φταίω εγώ το κύμα.

------

Μόν’ φταίει ο πρω... μόν’ φταίει ο πρωτομάστορας,
μόν’ φταίει ο πρωτομάστορας που φτιάχνει τα καράβια που φτιάχνει τα καράβια.

------

Και τα πελέ... και τα πελέκαγε φτενά,
και τα πελέκαγε φτενά και τα γυρίζει ο αέρας και τα γυρίζει ο αέρας.

------

Και χάνω τα και χάνω τα καράβια μου,
και χάνω τα καράβια μου που είναι δικά μ’ στολίδια που είναι δικά μ’ στολίδια.

------

Χάνω τα πα... χάνω τα παλικάρια μου,
χάνω τα παλικάρια μου όπου με τραγουδούνε όπου με τραγουδούνε.