ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΟΝΤΥΛΩ

Τραγούδι με προέλευση από την επαρχία Λυδίας στα Δυτικά παράλια της Μικρά Ασίας.

 

- Με τη θεια μου την Κοντύλω επηγαίναμε στο μύλο,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

‘Κούντα ‘γώ και ‘κούντα εκείνη δίν’ ο Θιος και πέφτ’ εκείνη,
πάνω ‘γω ‘πό κάτω εκείνη.

------

- Άχου θεια και να ‘σουν ξένη και το τι ‘θελε να γένει,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

- Κάμε γιε μου τη δουλειά σου κι εγώ είμαι πάλι θεια σου,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

Να κι ο μπάρμπας από πέρα τράκα τρούκα τη μαχαίρα,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

- Βρ’ ανιψιέ καταραμένε κι ίντα πολεμάς καημένε,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

- Μπάρμπα θερμασιά την πιάνει και την πλάκωσα να γιάνει,
μπιγιρνέ μπιγιρνέ μπιγι… μπιγι… μπιγιρνέ.

------

- Πλάκωσ’ ‘τή καλά παιδί μου όπου να ‘χεις την ευχή μου.